Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. W.A.H.A. Schnitzler-Strijbos

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. W.A.H.A. Schnitzler-Strijbos "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Examinator voor gerechtstolken
Instantie
Stichting Instituut voor Gerechtstolken- en Vertalers
Plaats
Zaandam
Datum ingang
01-06-2002
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank
Plaats
Breda
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-08-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-09-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-08-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
12-05-1998
Datum eind
30-06-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
28-09-1996
Datum eind
11-05-1998

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)