Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M. Senden

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M. Senden "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-03-2015

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris
Instantie
NVvR, sectie rechters
Datum ingang
21-04-2009
Datum eind
02-03-2015
Soort bedrijf/instantie
NVvR
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
28-02-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-10-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-04-2005
Datum eind
30-09-2009
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-04-2004
Datum eind
31-03-2005
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-04-2004
Datum eind
31-03-2005
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-04-1998
Datum eind
31-03-2004
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
20-06-2001
Datum eind
31-03-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)