Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.C.W.M. Moesker

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.C.W.M. Moesker "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Concern jurist
Instantie
Gemeente Delft
Plaats
Delft
Datum ingang
01-02-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van het College van Beroep en Bezwaar
Instantie
Stichting Bouwkwaliteit (SBK)
Datum ingang
26-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Stichting Bouwkwaliteit (SBK)
Bezoldigd
Ja
Functie
Mede-auteur Tekst & Commentaar der Wabo
Instantie
Kluwer Deventer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-12-2010
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij Kluwer
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Redactieraad
Instantie
Tijdschrift voor Bouwrecht
Plaats
's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-2008
Soort bedrijf/instantie
Tijdschrift voor Bouwrecht
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad van Advies
Instantie
Het Instituut voor Bouwrecht
Plaats
's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2003
Soort bedrijf/instantie
Het Instituut voor Bouwrecht
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
24-04-1992
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
29-01-1998
Datum eind
01-06-1999

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)