Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P. Schulting

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P. Schulting "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting It Tointsje Leech
Plaats
Workum
Datum ingang
01-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter organisatie strontrace
Instantie
Stichting Zeilvaartcollege Workum
Plaats
Workum
Datum ingang
03-12-2012
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid/voorzitter
Instantie
Stichting Fries Scheepvaartmuseum
Plaats
Sneek
Datum ingang
13-04-2011
Soort bedrijf/instantie
museum
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris/penningmeester
Instantie
Stichting Draaisma's Werf Welgelegen
Plaats
Franeker
Datum ingang
02-04-2010
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Vereniging Fries Scheepvaartmuseum
Plaats
Sneek
Datum ingang
01-04-2004
Soort bedrijf/instantie
museum
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Klachtenregeling werknemer VNN
Instantie
Verslavingszorg Noord-Nederland
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-03-2008
Datum eind
01-05-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Landelijke Bezwarencommissie(LBC)-Functiewaardering Gezondheidszorg(FWG)
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-04-2001
Datum eind
03-04-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Plv. voorzitter
Instantie
Raad van Discipline in het hofressort Arnhem-Leeuwarden
Plaats
Arnhem/Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
01-05-2013
Soort bedrijf/instantie
tuchtrechtspraak advocatuur
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-11-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-10-2011
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Leeuwarden
Datum ingang
12-03-1999
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-02-1997
Datum eind
11-03-1999
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
03-10-1995
Datum eind
31-01-1997

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)