Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. L.R. Bosch van Drakestein

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. L.R. Bosch van Drakestein "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Jurist
Instantie
Politieregio Amsterdam-Amstelland
Plaats
Amsterdam

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid (vice-voorzitter)
Instantie
RK Parochie St Bavo
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-06-2013
Soort bedrijf/instantie
RK kerkparochie
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Behoud Binnenduinbos
Plaats
Santpoort-Zuid
Datum ingang
08-03-2011
Soort bedrijf/instantie
Stichting tot beheer klein natuurgebied
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Bosch van Drakestein Familiefonds
Datum ingang
31-12-1979
Soort bedrijf/instantie
Familiestichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid Stichting Sociaal Fonds Politie Eenheid Amsterdam
Instantie
Politie Eenheid Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-02-2013
Datum eind
15-06-2014
Soort bedrijf/instantie
Politie Amsterdam
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
20-06-2001
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-2001
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)