Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. C.A. De Beaufort

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. C.A. De Beaufort "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-05-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Familiefonds Van Utenhove
Plaats
Zeist
Datum ingang
01-01-1996
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Europees ambtenaar
Instantie
Europese Unie
Datum ingang
01-01-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-04-2013
Datum eind
30-04-2014
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-11-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
08-09-2004
Datum eind
01-11-2012
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Amsterdam
Datum ingang
16-11-1998
Datum eind
31-08-2010
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
13-04-1993
Datum eind
15-11-1998
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
01-11-1992
Datum eind
12-04-1993
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-11-1985
Datum eind
31-10-1992
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
07-10-1991
Datum eind
31-10-1992

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)