Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.T. Renckens

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.T. Renckens "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2014

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2000
Datum eind
30-09-2009
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-2009
Datum eind
30-09-2009
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-1995
Datum eind
30-09-2000
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
14-02-1985
Datum eind
30-09-1995
Functie
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
01-07-1987
Datum eind
31-03-1994
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
12-01-1984
Datum eind
13-02-1985
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-1977
Datum eind
11-01-1984

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)