Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.drs. L.M. Brouwer-Harten

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.drs. L.M. Brouwer-Harten "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Wetgevingsjurist
Instantie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-05-2007

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van Raad van Toezicht
Instantie
Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs de Vier Windstreken
Datum ingang
27-01-2016
Soort bedrijf/instantie
Scholenkoepel
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting tot Bevordering van de Huisvesting van Ouderen in Bodegraven
Plaats
Bodegraven
Datum ingang
01-07-2015
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Kinderopvang Alphen en Kinderopvang
Datum ingang
01-07-2015
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid ledenraad
Instantie
Rabobank Rijn en Veenstromen
Plaats
Bodegraven
Datum ingang
22-04-2014
Soort bedrijf/instantie
Bank
Bezoldigd
Ja
Functie
Penningmeester
Instantie
Stichting Bureau Bousa
Plaats
Bodegraven
Datum ingang
03-06-2013
Soort bedrijf/instantie
Soc.activiteiten om kinderen en gezinnen te versterken om ze betere kansen en meer perspectief te bieden.
Bezoldigd
Nee
Functie
Auteur Lexplicatie
Instantie
Kluwer
Plaats
Bodegraven
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Instantie
Stichting de Groeiing
Plaats
Gouda
Datum ingang
22-04-2013
Datum eind
01-08-2015
Soort bedrijf/instantie
Onderwijskoepel voor basisscholen
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Raad van Toezicht Stichting Kinderopvang Alphen en Kinderopvang Bodegraven
Plaats
Alphen aan de Rijn
Datum ingang
01-04-2010
Datum eind
01-07-2015
Soort bedrijf/instantie
Junis kinderopvang
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
02-07-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-04-2002
Datum eind
01-04-2007

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)