Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. W.T.M. Raab

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. W.T.M. Raab "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Dagelijks Bestuur
Instantie
Stichting Het Limburgs Landschap
Plaats
Lomm/Arcen
Datum ingang
29-10-2014
Datum eind
29-10-2018
Soort bedrijf/instantie
Natuurorganisatie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-09-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
16-06-2006
Datum eind
31-08-2007
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
27-03-1997
Datum eind
31-08-2007
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-10-1995
Datum eind
26-03-1997
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-09-1995
Datum eind
26-03-1997

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)