Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. T.C.M. Hendriks-Jansen

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. T.C.M. Hendriks-Jansen "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend lid Kamer van Gerechtsdeeurwaarders
Instantie
Raad voor de Rechtspraak
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-06-2014
Datum eind
01-06-2018
Soort bedrijf/instantie
Rechtbank Amsterdam
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-10-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
30-01-2002
Datum eind
30-09-2008
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
17-05-2002
Datum eind
31-12-2002
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-11-1995
Datum eind
29-01-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)