Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. S.W.E. Rutten

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. S.W.E. Rutten "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Universitair Hoofddocent
Instantie
Universiteit Maastricht
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-01-1991

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
NISIS
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Wetenschappelijk samenwerkingsverband
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
OSR Juridische opleidingen
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
Staatscommissie Internationaal Privaatrecht
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2011
Soort bedrijf/instantie
Commissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Vereniging tot bestudering van het Recht van de Islam en het Midden-Oosten (RIMO)
Plaats
Maastricht
Datum ingang
29-06-2011
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent
Instantie
Bestuursacademie Nederland
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsintituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Studiecentrum rechtspleging SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
25-10-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-12-2005
Datum eind
01-08-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-12-2005
Datum eind
31-08-2006
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
27-07-1998
Datum eind
31-12-2005

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)