Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. S.C. van Duijn

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. S.C. van Duijn "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-09-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Trvce
Plaats
Bredea
Datum ingang
27-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Damessociëteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Examinator gerechtstolken
Instantie
Stichting Instituut van Gerechtstolken en -Vertalers (SIGV)
Plaats
Utrecht/Zaandam
Datum ingang
01-11-2009
Soort bedrijf/instantie
SIGV
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-08-2015
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
08-12-1995
Datum eind
31-12-2008
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-10-1994
Datum eind
07-12-1995
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-10-1994
Datum eind
07-12-1995
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-10-1988
Datum eind
30-09-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)