Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. R.R. Everaars-Katerberg

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. R.R. Everaars-Katerberg "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Wijkvereniging Vogelzang
Plaats
Bilthoven
Datum ingang
01-07-2009
Soort bedrijf/instantie
Wijkvereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-03-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
27-05-2004
Datum eind
28-02-2007
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-04-2005
Datum eind
28-02-2007
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Apeldoorn
Datum ingang
20-04-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Groenlo
Datum ingang
20-04-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zutphen
Datum ingang
20-04-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
06-01-1994
Datum eind
31-12-2000
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-10-1992
Datum eind
05-01-1994
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Raad van beroep Utrecht
Datum ingang
01-10-1986
Datum eind
30-09-1992

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)