Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. P.M.A. de Groot-van Dijken

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. P.M.A. de Groot-van Dijken "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Vice-voorzitter
Instantie
Vereniging Woongroep
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-11-2014
Soort bedrijf/instantie
Vereniging Woongroep Svz plus
Bezoldigd
Nee
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Hof van Discipline
Plaats
's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
Hof van Discipline
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Vice-voorzitter klachtencommissie
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Stichting de Opbouw
Bezoldigd
Ja
Functie
Medewerkster (selectie, soms karakterisering)
Instantie
Kluwer
Plaats
's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-09-1997
Soort bedrijf/instantie
Nederlandse jurisprudentie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Kroonlid
Instantie
Hof van Discipline
Plaats
's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2000
Datum eind
07-07-2013
Soort bedrijf/instantie
Hof van Discipline
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-09-2004
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-03-1996
Datum eind
31-08-2004
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-03-1996
Datum eind
31-03-2004
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-02-1990
Datum eind
29-02-1996
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
02-05-1984
Datum eind
31-01-1990
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
16-05-1983
Datum eind
20-04-1985

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)