Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.J.H.A. Venner-Lijten

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.J.H.A. Venner-Lijten "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plv. voorzitter en plv. lid-jurist
Instantie
Regionaal tuchtcollege
Plaats
Eindhoven (Amsterdam, Den Haag, Groningen en Zwoll
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Regionaal tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
21-12-2000
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-02-2001
Datum eind
20-08-2002
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Maastricht
Datum ingang
24-11-1998
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
05-02-1991
Datum eind
20-12-2000
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-01-1995
Datum eind
20-12-2000
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
30-12-1988
Datum eind
04-02-1991
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-09-1989
Datum eind
04-02-1991

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)