Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.B.A. van Hout

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.B.A. van Hout "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Docent/onderzoeker
Instantie
Universiteit
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-09-2011

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Beroep
Instantie
Vereniging van Fiscale Mediators
Plaats
/
Datum ingang
03-11-2007
Soort bedrijf/instantie
Vereniging van Fiscale Mediators
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid adviescommissie
Instantie
Nederlands Mediation Instituut
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
15-12-2004
Soort bedrijf/instantie
Beroepsorganisatie
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent/auteur
Instantie
freelance
Plaats
Eindhoven
Datum ingang
01-01-1996
Soort bedrijf/instantie
freelance
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
27-10-2009
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)