Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J.H.C. Schouten

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J.H.C. Schouten "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plv. Voorzitter en plv. lid-jurist
Instantie
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Plaats
Eindhoven
Datum ingang
15-07-2015
Soort bedrijf/instantie
Regionaal tuchtcollege
Bezoldigd
Ja
Functie
Plv voorzitter
Instantie
Kamer van Gerechtsdeurwaarders
Datum ingang
01-04-2014
Soort bedrijf/instantie
Kamer van Gerechtsdeurwaarders
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Tuchtcommissie Kennisintensieve Dienstverlening
Instantie
ROA, Ooa, VPRA, NVIM, RIM, Stichting IM Register en VRI
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-04-2014
Datum eind
31-12-2015
Soort bedrijf/instantie
Organisatiekundigen en- adviseurs, interim-management
Bezoldigd
Ja
Functie
President
Instantie
SJ Club De Meijerij
Plaats
's-Hertogenbosch
Datum ingang
30-09-2013
Datum eind
30-09-2014
Soort bedrijf/instantie
SJ Club De Meijerij
Bezoldigd
Nee
Functie
Vice-president
Instantie
S.I. Club De Meijerij
Plaats
's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-10-2012
Datum eind
30-09-2013
Soort bedrijf/instantie
serviceclub voor vrouwen
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Vrienden van de Schola Cantorum van de St. Jan
Plaats
's-Hertogenbosch
Datum ingang
11-12-1996
Datum eind
25-04-2013
Soort bedrijf/instantie
koor Sint Jan
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-07-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
15-06-1994
Datum eind
30-06-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
29-05-1987
Datum eind
14-06-1994
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
25-08-1980
Datum eind
28-05-1987
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
25-09-1979
Datum eind
24-08-1980
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
02-01-1980
Datum eind
24-08-1980
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-07-1976
Datum eind
24-09-1979

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)