Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J.F.M. Pols

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J.F.M. Pols "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR)
Instantie
Raad voor de Rechtspraak
Plaats
's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2014
Soort bedrijf/instantie
Raad voor de Rechtspraak
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
Slachtofferhulp Nederland
Plaats
's-Hertogenbosch / Utrecht
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Slachtofferhulp Nederland
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid (secretaris) raad van advies en bijstand
Instantie
Mordenate College
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-10-2004
Datum eind
01-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Mordenate College (studievereniging)
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-04-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-04-2011
Datum eind
01-07-2011
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-09-2004
Datum eind
31-03-2011
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-09-2003
Datum eind
31-08-2004
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
20-11-2000
Datum eind
31-08-2004

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)