Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J.F. Dekking

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J.F. Dekking "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-02-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voeren van een eenmanszaak
Instantie
J.L.F. Miltenburg
Plaats
Zeist
Datum ingang
26-09-2007
Soort bedrijf/instantie
Verkoop van byoux d.m.v. verkoopexposities
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-01-2013
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-09-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
18-03-1999
Datum eind
31-08-2009
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-1996
Datum eind
17-03-1999
Functie
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
17-09-1998
Datum eind
17-03-1999
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
01-03-1990
Datum eind
31-03-1996
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
07-03-1989
Datum eind
28-02-1990
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-01-1983
Datum eind
31-12-1989
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-1983
Datum eind
31-12-1989

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)