Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.M.G. Smit

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.M.G. Smit "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris
Instantie
Ned. Stichting Colombia Caravana
Datum ingang
30-03-2015
Soort bedrijf/instantie
Nederlandse Stichting Colombia Caravana
Bezoldigd
Nee
Functie
Auteur Tekst & Commentaar Internationaal Strafrecht
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Auteur Tekst & Commentaar Strafrecht
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-07-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
gecommitteerde afstudeerzittingen
Instantie
Juridische Hogeschool Avans-Fontys
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter
Instantie
van de beklagcommissie en de Commissie van Toezicht van de vrouwengevangenis
Plaats
Ter Peel
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter klachtencommissie politieoptreden Limburg
Plaats
Maastricht/Heerlen/Venlo
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
01-04-2015
Soort bedrijf/instantie
.
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
balletvereniging BAMA
Plaats
Maaseik
Datum ingang
01-06-2004
Datum eind
01-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-08-2005
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
26-05-1998
Datum eind
31-07-2005
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
02-04-1993
Datum eind
25-05-1998
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-09-1992
Datum eind
01-04-1993
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
03-05-1991
Datum eind
01-04-1993

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)