Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.A.H. van Hoek

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.A.H. van Hoek "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar
Instantie
Universiteit van Amsterdam
Plaats
Amsterdam

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
Academie voor de Rechtspraktijk/Magna Charta
Plaats
Waardenburg
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Post-doctoraal opleidingsinstituut
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
Eggens instituut
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Post-Doctoraal opleidingsinstituut
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
Studiecentrum Rechtspleging
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Post-doctoraal opleidingsinstituut
Bezoldigd
Nee
Functie
Auteur/redacteur T&C Arbeidsrecht en Losbladige commentaar Arbeidsovereenkomst
Instantie
Kluwer
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Juridische uitgeverij
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van de redactie
Instantie
NIPR
Datum ingang
01-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Tijdschrift
Bezoldigd
Nee
Functie
Vaste annotator IPR
Instantie
Ars Aequi
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
juridisch tijdschrift
Bezoldigd
Nee
Functie
Hoogleraar internationaal privaatrecht en burgerlijk procesrecht
Instantie
Universiteit van Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
Matra Patrol Training Alterntive Dispute resolution Asser Instituut
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2015
Datum eind
01-01-2016
Soort bedrijf/instantie
Post-doctoraal opleidingsinstituut
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter van de Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Amsterdam World Dance Center
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
01-11-2014
Soort bedrijf/instantie
dansbroedplaats
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-02-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
11-01-2008
Datum eind
01-10-2010

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)