Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. prof.mr.dr. H.W.M. van Kesteren

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. prof.mr.dr. H.W.M. van Kesteren "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Partner PwC
Instantie
Belastingadviseurs / PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V.
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-07-2005
Functie
Professor
Instantie
Universiteit
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-01-2003

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Vereniging voor belastingwetenschap
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Spreker op diverse seminars, symposia en cursussen
Instantie
Kluwer en SDU
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter indirecte belasting-sectie NOB
Instantie
NOB
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-06-2005
Soort bedrijf/instantie
orde van belastingadviseurs
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter sectie omzetbelastingspecialisten
Instantie
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Annotator BNB
Instantie
Kluwer
Plaats
.
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij vakliteratuur
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
15-08-2003
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-02-2009
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)