Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. prof.mr. S. van Thiel

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. prof.mr. S. van Thiel "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Minister Counsellor
Instantie
Europese Overheid
Plaats
Wenen
Datum ingang
01-01-1996
Datum eind
01-09-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Professor International and European Taxation
Instantie
Vrije Universiteit
Plaats
Brussel
Datum ingang
01-10-1987
Soort bedrijf/instantie
Academie
Bezoldigd
Ja
Functie
Hoogleraar International and European Taxation
Instantie
Vrije Universiteit
Plaats
Brussel
Datum ingang
01-09-1987
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
11-04-2003
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)