Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. prof.mr. R.C.J. Galle

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. prof.mr. R.C.J. Galle "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Directeur Nationale Cooperatieve Raad (NCR)
Instantie
Nationale Raad voor land- en tuinbouw
Plaats
's-Gravenhage

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van Bestuur
Instantie
Stichting Dutch Milk Foundation
Plaats
Zoetermeer
Datum ingang
29-06-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid Bestuur
Instantie
Stichting Instituut Agrarisch Recht
Plaats
Wageningen
Datum ingang
01-06-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid Bestuur
Instantie
Stichting Pensioenfonds Coop
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-06-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter Adviescommissie Gedragscode ZLTO
Instantie
ZLTO
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-06-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Hoogleraar Organisatie van de onderneming
Instantie
Universiteit van Tilburg/TiasNimbas Business School
Plaats
Tilburg
Datum ingang
16-08-2004
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Arbiter
Instantie
St. Geschillenbeslechting Zuivel
Plaats
's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid raad van commissarissen
Instantie
Coop-Codis BV
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter Raad van Commisarissen
Instantie
Rabobank De Langstraat
Plaats
Waalwijk
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
12-09-2002
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)