Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.drs. P.T. Gründemann

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.drs. P.T. Gründemann "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend kroonlid
Instantie
Hof van Discipline
Plaats
's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Tuchtrechterlijk college in hoogste instantie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-04-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
15-06-1998
Datum eind
31-03-2006
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Bergen op Zoom
Datum ingang
15-11-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Breda
Datum ingang
15-11-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Tilburg
Datum ingang
15-11-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zevenbergen
Datum ingang
15-11-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
05-04-1990
Datum eind
14-06-1998
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep 's-Hertogenbosch
Datum ingang
17-06-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
19-12-1988
Datum eind
04-04-1990

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)