Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.drs. M.J.J. de Ridder

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.drs. M.J.J. de Ridder "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat
Instantie
KBS Advocaten
Plaats
Utrecht

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Klachtencommissie NVVP
Instantie
NVVP (Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten)
Plaats
Utrecht
Datum ingang
20-12-2010
Soort bedrijf/instantie
Landelijjke Klachtencommissie voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Opleiding Sociaal Recht (OSR)
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Verzorgen van juridische opleidingen
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
25-08-2006
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)