Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.dr.ir. T.F.E. Tjong Tjin Tai

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.dr.ir. T.F.E. Tjong Tjin Tai "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar privaatrecht
Instantie
Universiteit Tilburg
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-01-2010

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid hoofdredactie
Instantie
Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering
Datum ingang
01-07-2010
Soort bedrijf/instantie
Uitgever Kluwer
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid redactie
Instantie
ITenRecht.nl
Datum ingang
01-06-2010
Soort bedrijf/instantie
Blog
Bezoldigd
Nee
Functie
Medewerker
Instantie
NJB
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Tijdschrift
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
19-03-2008
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)