Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.dr. L.Th.L.G. Pellis

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.dr. L.Th.L.G. Pellis "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Auteur Tekst & Commentaar Pers. en Familierecht (onderdeel: ipr-aspecten bescherming minderjarigen/meerderjarigen
Instantie
Kluwer
Plaats
In beginsel Breda
Datum ingang
01-11-2012
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent internationaal privaatrecht (op afroep)
Instantie
SSR
Datum ingang
01-02-2012
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Vertegenwoordiger namens de gerechtshoven op vergaderingen van Recofa
Instantie
Gerechtshoven
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Gerechtshoven
Bezoldigd
Nee
Functie
Auteur Groene Serie Personen- en Familierecht (onderdeel: conflictenrecht inzake alimentatie)
Instantie
Kluwer
Plaats
In beginsel Breda
Datum ingang
01-12-2011
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur Internationaal Personen- en Familierecht (serie Recht & Praktijk/Familie)
Instantie
Kluwer
Plaats
In beginsel Breda
Datum ingang
01-10-2011
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Zelfstandig wetenschappelijk onderzoeker internationaal privaatrecht/docent internationaal privaatrecht
Instantie
Zelfstandige
Plaats
In beginsel Breda
Datum ingang
01-02-2011
Soort bedrijf/instantie
zelfstandige
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur Boom Basics Internationaal Privaatrecht
Instantie
Boom Juridische uitgeverij
Plaats
In beginsel breda
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur Alimentatie (praktijkreeks IPR onder redactie van L. Strikwerda en P. Vlas)
Instantie
Maklu
Plaats
In beginsel Breda
Datum ingang
01-01-1994
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-10-2005
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
27-05-2002
Datum eind
30-09-2005

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)