Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. W.H.B. den Hartog Jager

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. W.H.B. den Hartog Jager "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Auteur juridische boeken
Instantie
SDU, Kluwer en Ars Aequi
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
SDU, Kluwer en Ars Aequi
Bezoldigd
Ja
Functie
Plv voorzitter
Instantie
Hof van Discipline
Plaats
's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Hof van Discipline
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Geschillencommissies Onderwijs
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Beroepscommissie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Gastcolleges
Instantie
Universiteit
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-04-2014
Datum eind
01-05-2014
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja
Functie
Plv. voorzitter
Instantie
Hof van Dicipline
Plaats
's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-12-2007
Datum eind
31-08-2013
Soort bedrijf/instantie
Tuchtrecht
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Symbiosis
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2003
Datum eind
01-06-2013
Soort bedrijf/instantie
muziekuitvoeringen
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-10-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
30-01-2002
Datum eind
30-09-2008
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
09-12-1993
Datum eind
29-01-2002
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Amersfoort
Datum ingang
06-02-2001
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Utrecht
Datum ingang
06-02-2001
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
04-04-1991
Datum eind
31-12-1993
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
18-02-1986
Datum eind
03-04-1991

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)