Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.R.M. De Moor

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.R.M. De Moor "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Raad van Toezicht
Instantie
Stichting de Bibliotheek Veldhoven
Plaats
Veldhoven
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Bibliotheek & VVV
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid klachtencommissie Wetenschappelijke Integriteit
Instantie
Technische Universiteit Eindhoven
Plaats
nvt
Datum ingang
01-06-2013
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Redacteur Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken
Instantie
Uitgeverij
Plaats
n.v.t.
Datum ingang
01-12-2011
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid (vice voorzitter sinds november 2012) Openbare bibliotheek en VVV Veldhoven (OBV)
Instantie
Stichting OBV
Plaats
n.v.t.
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Bibliotheek
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Wetenschappelijke Commissie NVvR (WeCo)
Instantie
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Plaats
nvt
Datum ingang
01-09-2006
Soort bedrijf/instantie
Vakvereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Mede-auteur Inleiding in het Privaatrecht voor het HBO-onderwijs
Instantie
Uitgeverij Noordhoff
Plaats
nvt
Datum ingang
01-10-1987
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-03-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2003
Datum eind
28-02-2011
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
05-02-1998
Datum eind
31-12-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
02-03-1994
Datum eind
04-02-1998

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)