Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. O.M.J.J. van De Loo

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. O.M.J.J. van De Loo "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid kerkbestuur
Instantie
parochie H. Willibrordus
Plaats
Oss
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Kerkgenootschap
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-10-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
30-01-2002
Datum eind
30-09-2008
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
17-05-2002
Datum eind
31-12-2002
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
02-04-1993
Datum eind
29-01-2002
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
01-04-1993
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Raad van beroep 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-11-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep 's-Hertogenbosch
Datum ingang
11-12-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Lid
Instantie
Raad van beroep 's-Hertogenbosch
Datum ingang
12-02-1990
Datum eind
31-10-1990

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)