Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. N. van der Laan

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. N. van der Laan "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
03-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat
Instantie
De Roos & Pen N.V.
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-08-2004

Nevenbetrekkingen

Functie
Auteur deelredactie advocatuur
Instantie
Delikt en Delinktwent
Plaats
.
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Tijdschrift
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
SDU Uitgevers
Plaats
.
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)