Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. N. van Beelen

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. N. van Beelen "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid stuurgroep parkinsoncafé
Instantie
parkinsonvereniging
Plaats
Oegstgeest
Datum ingang
01-04-2011
Soort bedrijf/instantie
patiëntenvereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Directievoering
Instantie
mr. N. van Beelen Beheer B.V.
Plaats
Oegstgeest
Datum ingang
16-12-1997
Soort bedrijf/instantie
pensioen BV
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-10-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-06-2002
Datum eind
30-09-2011
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
31-05-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)