Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M.E.F.H. van Erve

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M.E.F.H. van Erve "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Fungerend hoofdofficier
Instantie
Arrondissementsparket Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Nederlands vertegenwoordiger
Instantie
Eurojust
Plaats
's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Fungerend hoofdofficier
Instantie
Arrondissementsparket 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-05-1995
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
14-09-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
20-02-1995
Datum eind
12-11-2002
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-1995
Datum eind
30-04-1995
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Zutphen
Datum ingang
18-04-1989
Datum eind
31-12-1994
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket 's-Hertogenbosch
Datum ingang
14-02-1984
Datum eind
17-04-1989
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket 's-Hertogenbosch
Datum ingang
22-12-1982
Datum eind
13-02-1984
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
13-09-1976
Datum eind
21-12-1982

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)