Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M.A.M. Wagemakers

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M.A.M. Wagemakers "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoofd Marktintegriteit & Handhaving
Instantie
Autoriteit Financiële Markten
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-10-2001

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurder
Instantie
mr. M.A.M. Wagemakers B.V.
Plaats
Leiden
Datum ingang
02-01-2014
Soort bedrijf/instantie
praktijk vennootschap advocatuur
Bezoldigd
Ja
Functie
Advocaat
Instantie
Wagemakers Cassatie - Advocatuur
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-04-2012
Soort bedrijf/instantie
Advocatuur
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
ROC Mondriaan
Plaats
's-Gravenhage
Datum ingang
01-03-2011
Soort bedrijf/instantie
ROC
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Bestuur
Instantie
Stichting Blue Line Alumni 2010 (INSEAD)
Plaats
Leiden
Datum ingang
19-08-2010
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
03-06-2005
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)