Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.W.P.M. van der Velden

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.W.P.M. van der Velden "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat
Instantie
Keijser Van der Velden
Plaats
Nijmegen

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Triodos Fair Share Fund
Plaats
Zeist
Datum ingang
25-04-2014
Soort bedrijf/instantie
Beleggingsinstelling
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid raad van commissarissen
Instantie
SolarNow B.V.
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
15-02-2013
Soort bedrijf/instantie
Onderneming die in ontwikkelingslanden zonne-energiesystemen aanbiedt op basis van microkrediet
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
12-04-2011
Soort bedrijf/instantie
Stichting (ontwikkelingssamenwerking)
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Vereniging Fidesco International
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
02-10-2008
Soort bedrijf/instantie
Vereniging (ontwikkelingssamenwerking)
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Fidesco Nederland
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Stichting (algemeen nut beogende instelling; ontwikkelingssamenwerking)
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent / onderzoeker
Instantie
Radboud Universiteit Nijmegen, Stichting Grotius Academie, Centrum van Postdoctoraal Onderwijs e.a.
Plaats
Nijmegen, Utrecht, Amsterdam
Datum ingang
01-02-2000
Soort bedrijf/instantie
Universiteit en andere onderwijsinstellingen
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
15-12-2009
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)