Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.M.H. Evers

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.M.H. Evers "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
08-02-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid/penningmeester
Instantie
Stichting Maassluise Muziekweek
Plaats
Maassluis
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Organisatie van een muziekconcours
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Flexus Jeugdplein
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
instelling voor ambulante jeugdhulpverlening en pleegzorg
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter bestuur
Instantie
Stichting Administratiekantoor Free Golf Holding BV
Plaats
Vlaardingen
Datum ingang
01-09-2010
Soort bedrijf/instantie
Exploitatie golfbaan
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)