Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.H.M. Erp

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.H.M. Erp "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar vermogensrecht en Europees privaatrecht

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Council
Instantie
European Law Institute ASBL
Datum ingang
15-04-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Adviseur Europees (privaat)recht
Instantie
Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie
Datum ingang
01-02-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid Executive Committee
Instantie
International Association of Legal Science
Datum ingang
01-07-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Hoofdredacteur
Instantie
European Property Law Journal
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter
Instantie
Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Hoofdredacteur
Instantie
Electronic Journal of Comparative Law
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid Board of Trustees
Instantie
Centre for International Legal Cooperation
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Nederlands deskundige
Instantie
Law reform projecten in Oost-Europa en Azië
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Vaste medewerker WPNR
Instantie
Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
03-07-1998
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
02-06-1992
Datum eind
02-07-1998

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)