Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.A. van Zon

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.A. van Zon "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-07-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-08-2005
Datum eind
30-06-2009
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
21-08-2002
Datum eind
31-07-2005
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket 's-Hertogenbosch
Datum ingang
03-10-1997
Datum eind
20-08-2002
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Dordrecht
Datum ingang
27-07-1988
Datum eind
02-10-1997
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket 's-Hertogenbosch
Datum ingang
17-03-1983
Datum eind
26-07-1988
Functie
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-03-1982
Datum eind
16-03-1983

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)