Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.D. Bergkotte

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.D. Bergkotte "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-06-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
14-01-1993
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-09-2002
Datum eind
31-05-2011
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
24-02-1996
Datum eind
31-08-2002
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket 's-Hertogenbosch
Datum ingang
30-11-1988
Datum eind
23-02-1996
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Utrecht
Datum ingang
18-02-1981
Datum eind
29-11-1988
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Utrecht
Datum ingang
02-01-1980
Datum eind
17-02-1981
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
11-03-1974
Datum eind
01-01-1980

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)