Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H. Harmsen

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H. Harmsen "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Tuchtcollege
Instantie
Stichting Nederlandse Draf- en Rensport
Plaats
Wassenaar
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
St. Nederlandse Draf- en Rensport
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Arbitragecommissie
Instantie
KWPN
Plaats
Ermelo
Datum ingang
01-10-2013
Soort bedrijf/instantie
Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Tuchtcommissie
Instantie
KWPN
Plaats
Ermelo
Datum ingang
01-10-2013
Soort bedrijf/instantie
Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Algemene Kerkenraad
Instantie
Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam
Plaats
Dordrecht
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Kerkgenootschap
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter College van Kerkrentmeesters
Instantie
Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam
Plaats
Dordrecht
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Kerkgenootschap
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Raad van Appel
Instantie
Raad van Appel K.N.H.S.
Plaats
Ermelo
Datum ingang
01-06-2012
Soort bedrijf/instantie
Sportfederatie
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Bestuur Stichting Steunfonds voor de Telefonische Hulpdienst
Plaats
Dordrecht
Datum ingang
12-04-1999
Soort bedrijf/instantie
Steunfonds
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
10-03-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-09-2003
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
08-09-1998
Datum eind
31-08-2003
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
10-08-1990
Datum eind
07-09-1998
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
15-04-1988
Datum eind
09-08-1990

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)