Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. G.D. van Norden

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. G.D. van Norden "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter werkgroep toezicht Waarderingskamer
Instantie
.
Plaats
Nieuwerker aan den IJssel en Den Haag
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
.
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteurswerkzaamheden en daarmee samenhangende activiteiten
Instantie
Kluwer, Deventer
Plaats
Nieuwerkerk aan den IJssel
Datum ingang
01-05-1982
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Medewerking symposia en seminars
Instantie
.
Datum ingang
01-01-1982
Soort bedrijf/instantie
.
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-11-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
15-02-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
29-10-2002
Datum eind
31-10-2011

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)