Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. G. Vossestein

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. G. Vossestein "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Vaste annotator Jurisprudentie (JOR)
Instantie
Uitgever SDU
Plaats
nvt
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
01-07-2016
Soort bedrijf/instantie
nvt
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Universitair docent
Instantie
Universiteit
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-1998
Datum eind
31-03-2015
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Universitair docent ondernemingsrecht
Instantie
Universiteit
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-08-1998

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-06-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-11-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-03-2011
Datum eind
31-05-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)