Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. E.H. Pijnacker Hordijk

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. E.H. Pijnacker Hordijk "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat / Partner
Instantie
De Brauw Blackstone Westbroek NV
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
31-08-1983

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
Grotius Academie
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid redactie Modellen voor de Rechtspraktijk
Instantie
Kluwer
Plaats
nvt
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Juridische uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid redactie tijdschrift Markt & Mededinging
Instantie
Boom Juridisch
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
Juridische Uitgeverij
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
08-11-2001
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)