Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. E.F.G.M. Gelderman

Rechtshof s-HertogenboschBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. E.F.G.M. Gelderman "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-02-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuursvoorzitter
Instantie
Stichting Parkherstel
Plaats
Sonsbeek
Datum ingang
17-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter
Instantie
Vereniging Vrienden van Sonsbeek
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-03-2012
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid
Instantie
Raad van Toezicht van het Welzijnshuis Schouwen - Duiveland
Plaats
Zierikzee
Datum ingang
01-02-2012
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter
Instantie
Vereniging Westenschouwens Welvaren
Plaats
Westenschouwen
Datum ingang
15-12-2008
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid van de Beroepscommissie SIGV
Instantie
Stichting Gerechtstolken en -vertalers
Datum ingang
30-10-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Familiearchief en Collectie Gelderman
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-01-1987
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Administrateur
Instantie
Familiefonds Hurgronje
Plaats
Middelburg
Datum ingang
01-01-1986
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-01-2014
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-04-2005
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
07-06-2007
Datum eind
01-01-2011
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-1995
Datum eind
31-03-2005
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht 's-Gravenhage
Datum ingang
20-01-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Boxmeer
Datum ingang
20-01-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Eindhoven
Datum ingang
20-01-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Helmond
Datum ingang
20-01-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
23-09-1991
Datum eind
31-12-1994
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
04-03-1974
Datum eind
22-09-1991
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Arnhem
Datum ingang
29-01-1982
Datum eind
22-01-1991
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Arnhem
Datum ingang
23-06-1980
Datum eind
28-01-1982

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)