Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.C.J. Viersen

Rechtshof s-Hertogenbosch



Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.C.J. Viersen "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Regent (bestuurder)
Instantie
Stichting Wijnhuisfonds
Plaats
Zutphen
Datum ingang
27-10-2011
Soort bedrijf/instantie
ANBI; instandhouding gebouwd cultureel erfgoed in Zutphen
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurder/secretaris
Instantie
Stichting Vrienden Particuliere Historiche Buitenplaatsen
Plaats
Vorden
Datum ingang
28-03-2011
Soort bedrijf/instantie
ANBI; bevorderen van belangstelling voor particuliere historische buitenplaatsen
Bezoldigd
Nee
Functie
Enig bestuurder
Instantie
Vereniging van Eigenaars Van Breestraat 113
Plaats
Vorden
Datum ingang
21-06-2005
Soort bedrijf/instantie
Vereniging van eigenaars van appartementen
Bezoldigd
Nee
Functie
Enig bestuurder
Instantie
Mr. A.C.J. Viersen B.V.
Plaats
Vorden
Datum ingang
29-04-1986
Soort bedrijf/instantie
Beleggingsvennootschap
Bezoldigd
Nee
Functie
Enig bestuurder
Instantie
SSSS Holding B.V.
Plaats
Vorden
Datum ingang
29-04-1986
Soort bedrijf/instantie
pensioenvennootschap
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
12-04-1996
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)