Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.C. Metzelaar

Rechtshof s-Hertogenbosch

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.C. Metzelaar "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
13-12-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurder beschermingsstichting
Instantie
Stichting Continuïteit ING Groep NV
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-03-2000
Soort bedrijf/instantie
Beschermingsstichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Advocaat/partner
Instantie
Stibbe N.V.
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-11-1982
Soort bedrijf/instantie
Advocaten- en notarissenkantoor
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)