Toeval of Niet Rechtspraak

mw. prof.mr.drs. C.M. Grundmann-van de Krol

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. prof.mr.drs. C.M. Grundmann-van de Krol "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar
Instantie
Radboud Universiteit Nijmegen
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-03-2008
Datum eind
01-11-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Extern voorzitter van de hoorcommisie (bezwaren) van de AFM
Instantie
AFM
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
AFM
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid van de Adviesraad losbladige uitgave Toezicht Financiele Markten
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Kluwer
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Redactielid van het tijdschrift Ondernemingsrecht
Instantie
Uitgeverij
Datum ingang
01-01-2006
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)