Toeval of Niet Rechtspraak

mw. prof.dr.mr. H.M. Vletter-van Dort

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. prof.dr.mr. H.M. Vletter-van Dort "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-12-2015

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Bijzonder hoogleraar
Instantie
Rijksuniversiteit Groningen
Functie
Hoogleraar
Instantie
Erasmus School of Law
Plaats
Rotterdam

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter hoger beroepsinstantie Appeal Panel Single Resolution Board
Instantie
Appeal Panel SRB
Plaats
Brussel
Datum ingang
01-01-2016
Soort bedrijf/instantie
Resolutieautoriteit Appeal Panel
Bezoldigd
Ja
Functie
Commissaris
Instantie
NN Groep NV
Plaats
Den Haag
Datum ingang
06-10-2015
Soort bedrijf/instantie
Verzekeringsmaatschappij
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter RvC Intertrust NV
Instantie
Intertrust NV
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-04-2015
Soort bedrijf/instantie
Corporate Services
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurslid Onderzoeksinstituut
Instantie
IVO Center for Financial Law and Governance (ICFG)
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Onderzoeksinstituut
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Monitoring Commissie Corporate Governance Code
Instantie
Monitoring Commissie Corporate Governance Code
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-07-2009
Soort bedrijf/instantie
monitoring commissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Hoogleraar financieel recht en governance
Instantie
Erasmus School of Law
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-04-2005
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-06-2007
Datum eind
01-01-2008
Functie
Bezoldigd raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-11-2006
Datum eind
31-05-2007
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
18-11-2004
Datum eind
31-10-2006

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)