Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.dr. P.M. Schuyt

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.dr. P.M. Schuyt "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Universitair hoofddocent
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-03-2003

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Reclassering Nederland
Plaats
Utrecht
Datum ingang
31-05-2012
Soort bedrijf/instantie
Reclassering Nederland
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur Tekst en Commentaar Strafrecht
Instantie
Kluwer
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur handboek Strafzaken
Instantie
Kluwer
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Redactielid Tijdschrift Sancties
Instantie
Kluwer
Plaats
Leiden/Utrecht
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
26-02-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
21-05-2007
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)